Svatošské skály u Lokte

Žulové skalní město vytvořené řekou Ohře, vlivem postupné větrné a dešťové eroze a působením mrazu byly skalní skupiny rozpukány v mohutné skaldní pilíře a jehlany. Romantické údolí je přístupné pouze pěší, cyklo a vodní turistikou. Turisticky značené stezky okolní zalesněnou kopcovitou krajinou vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelen. Národní přírodní památka je součástí 10 kilometrů dlouhé naučné stezky Doubí – Svatošské skály s 12 zastávkami s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky. Skalní město leží na cyklostezce z Karlových Varů do Lokte, po které prochází páteřní cyklotrasa č. 204. V sousedství skal naleznete dvě výletní restaurace a visutou lávku přes Ohři, lidově zvanou „houpací most“. Svatošské skály nabízejí ideální podmínky pro horolezectvíhttps://www.karlovyvary.cz/cs/mapa?back=681#marker/681 )

 

Andělská hora

Zřícenina hradu nad stejnojmenným historickým městečkem. Hlavní turistickým lákadlem obce jsou rozsáhlé romantické zříeniny gotického hradu ze 14. století, rozkládající se na mohutném skalním ostrohu. Obec Andělská Hora se nachází 12 kilometrů od města Karlovy Vary. Do obce zajíždí meziměstský autobus z Dolního nádraží. Do obce se od hlavní pošty můžete vydat po zelené turistické trase. Dlouhá procházka nádhernou přírodou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les měří 9,6 kilometru a zabere Vám asi dvě a půl hodiny. Pro cestu na kole bude lepší zvolit silnici podél řeky Ohře přes ves Šemnice. Cesta je sice o tři kilometry delší, ale silniční provoz zde není tak hustý. Na Andělskou Horu je samozřejmě možné dojet osobním automobilem po státní silnici R6 ve směru na Prahu.  https://www.karlovyvary.cz/cs/mapa?back=869#marker/869 )

 

Loket nad Ohří

Nejnavštěvovanější památkou historického městečka je románský hrad Loket z počátku 13. století, nazývaný "klíč ku Království českému". Městečko Loket, ležící v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, je obklopeno nádhernou přírodou a stává se tak východiskem několika značených turistických tras. Nejoblíbenější cesta Vás z Lokte zavede romantickým údolím řeky Ohře kolem chráněného žulového skalního města Svatošské skály až do Karlových Varů. Celé údolí je přístupné pouze pěším nebo cyklistům a je proto oblíbeným cílem vycházek a relaxace. V Lokti se můžete vydat do některé z vodáckých půjčoven a splout si řeku hlubokým kaňonem na kanoi či raftu. Historické město Loket se nachází asi 14 kilometrů od centra Karlových Varů. Výchozím bodem pro Váš pěší výlet bude karlovarská městská část Doubí, kam Vás zaveze od Tržnice autobus MHD č. 6. Odtud se vydáte po modré turistické trase. Příjemná procházka romantickým údolím řeky Ohře kolem Svatošských skal je dlouhá 9,5 kilometru a zabere Vám zhruba dvě a půl hodiny. Cestu údolím můžete rovněž zvolit pro jízdu na kole po cyklostezce, která je součástí páteřní cyklotrasy č. 204. Do Lokte zajíždí z Karlových Varů meziměstský autobus z Dolního nádraží a vlak z Horního nádraží s přestupem ve stanici Chodov. Osobním automobilem dojedete do Lokte po rychlostní silnici R6 ve směru na Cheb, na sjezdu v Loučkách odbočíte po okresní silnici 209 až do města.  https://www.karlovyvary.cz/cs/mapa?back=880#marker/880 )

 

Bečov nad Teplou

Dominantou městečka je státní hrad a zámek Bečov. Největším lákadlem běčovského zámku je relikviář svatého Maura z počátku 13. století, jehož hodnota je srovnatelná s korunovačními klenoty. Unikátní románská památka evropského významu, pozlacená schránka vysázená drahokamy, ukrývající ostatky světců, byla nalezena v roce 1985 zakopaná v hradní kapli. Nález relikviáře je považován za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu. Náročná obnova této národní kulturní památky probíhala celých 11 let. Od roku 2002 je relikviář zpřístupněn široké veřejnosti v prostorách hradu. Městečko Bečov nad Teplou se nachází asi 25 kilometrů od centra Karlových Varů. Pěší výlet je nejlépe začít v Doubí, odkud vystoupáte po zelené turistické trase přes Jelení vrch až do Horního Slavkova. Odtud se vydáte po žluté turistické trase až na okraj obce Krásno, kde odbočíte po okresní silnici přes Milešov až do Bečova. Celodenní výlet krásnou kopcovitou krajinou je dlouhý 21 kilometrů. Popsaná cesta je rovněž značenou cyklotrasou. Do obce zajíždí meziměstský autobus a vlak z Dolního nádraží. Do Bečova nad Teplou je samozřejmě možné dojet osobním automobilem po státní silnici I/20 ve směru na Plzeň.  https://www.karlovyvary.cz/cs/mapa?back=865#marker/865 )

 

Klášter premonstrátů Teplá

Národní kulturní památka, na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Proslulý premonstrátský klášter založil v roce 1193 český velmož, blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Jeho ostatky jsou uloženy v severní kapli.  https://www.karlovyvary.cz/cs/mapa?back=3744#marker/3744 ). Návštěvu doporučujeme včetně komentované prohlídky areálu,  trvá zhruba hodinu a vstup pro sezónu 2022 je ve výši 120,- Kč. A praktická rada - uvnitř kláštera je poměrně chladno, v letních měsících příjemné osvěžení, ale přesto doporučujeme zvolit vhodné oblečení.  Cesta do kláštera v Teplé trvá z našeho penzionu zhruba 40minut a cestou můžete navštívit také Bečov nad Teplou. A na dobrý oběd nebo večeři můžete zajít do https://www.hotelunadrazi.cz/. 

Další informace najdete zde: https://klastertepla.cz/

 

Skoky u Žlutic – Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích

Ve Skocích nedaleko Žlutic bývalo jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako dodnes známé Lurdy zázračnými uzdraveními, a zdejší "panenkou skákavou", Pannou Marií Skokovskou.

Jen 25 kilometrů od našeho penzionu, pod Vraním vrchem vysoko nad údolím Střely, vypíná se mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie.

Kolem něj stávala obec Skoky, dříve též Mariánské Skoky, německy nazývaná Stock či Maria Stock. Úpadek obce i poutního místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky poprvé vysídleny, protože zdejší obyvatelé byli Němci. Druhé vysídlení přišlo v padesátých letech, protože noví obyvatelé nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, a tak ti nejodbojnější odešli a jejich majetky převzal stát. A třetí a poslední vysídlení přišlo koncem let šedesátých, když starou a jedinou silnici od Žlutic zaplavila údolní přehrada na Střele a zbyla jen rozblácená polní cesta z druhé strany, z náhorní plošiny od osady Polom.


Zůstal tu stát krásný kostel, bývalý poutní hostinec poblíž, kapličkahřbitov a terasy ve svahu. Na věžích kostela bývaly hvězdy. V roce 2006 kostel přepadli lupiči měděného plechu, kteří báně věží rozřezali a hvězdy shodili na zem. Na zem se přitom zřítil také jeden z nich a díky tomu byli dopadeni. Tehdy se zde stal další ze zázraků, mladý zloděj ten smrtelný pád přežil. Dnes probíhají ve Skokách záchranné práce, a tak se snad jednou hvězdy na vrcholky věží zase vrátí a s nimi i nový život do tohoto krásného místa. Do Skoků vede nová značená stezka, která začíná u kláštera v Teplé a kopíruje staré poutní cesty, kterými do Skoků po staletí mířily zástupy putníků.
 
A jak se do Skoků dostat? Ze silnice E48 ve směru od Karlových Varů na Prahu odbočíte za Bochovem doprava na Údrč, pokračujte do Polomu a odtud to jsou do Skoků už jen dva kilometry. Dál ale vede jen polní cesta, která je s opatrností za sucha sjízdná. Pokračujte stále na jih až ke křížku na kamenném podstavci pod velkým stromem na konci mírného stoupání. S kopce dolů, dál po cestě a v lese, jsou Skoky.